می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند                             ستایش کردم ، گفتند خرافات است                               عاشق شدم ، ... ادامه مطلب
/ 85 نظر / 20 بازدید
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
11 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
9 پست